Uczniowie klasy mundurowej w dniu 07 lutego 2019 r. wzięli udział w organizacji warsztatów zajęciowych dla gimnazjalistów i uczniów szkół podstawowych pod hasłem „Młodzież w Internecie”.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja z zakresu doradztwa zawodowego pt. „Świat zawodów”, podczas której mogli zaprezentować swój pokaz umiejętności i dać tym samym wyobrażenie widowni, czego uczy się w naszej szkole młodzież realizująca zajęcia z zakresu innowacji pedagogicznej „Edukacja wojskowa”.